Emma Nilsson

Emma Nilsson är designer, utbildad på Konstfack. Emma samlar på små föremål som ger inspiration till hennes mönstervärld, en värld som kännetecknas av rörelse, färgskiftningar och olika typer av kontraster. Här möts ljus och mörker, platta ytor och 3d-effekter i en rytmisk blandning.

Emma Nilsson