Vår historia

Klippan Yllefabrik AB har anor tillbaka till 1800-talet, men är ändå mer modernt än någonsin. Här togs tidigt ett beslut att fokusera på naturmaterial, hållbarhet och hög kvalitet. Företaget som drivs av fjärde och femte generationen är starkt förknippat med varma, sköna ullplädar i härliga mönster och färger. Följ med och känn historiens vingslag. 

Allt startade i blygsam skala på Järnvägsgatan i Klippan, år 1879. Det var då Jöns Petter Magnusson (1857-1944), utbildad spinnmästare bördig från Landskrona, tog över ett litet ullspinneri. Än idag finns familjeföretaget Klippan Yllefabrik AB kvar på samma adress i skånska Klippan. Historien är högst levande och kunskapen som följt generation efter generation sitter i väggarna.

För Jöns Petter och hans fru Matilda väntade en strävsam tid. De hade endast tre anställda till sin hjälp och själva spinnmaskinen var handdriven. Stundtals arbetade paret både dag och natt, men framgången uteblev inte. Efter några år hade hela maskinparken förnyats och Matilda kunde öppna en affär på Järnvägsgatan.

Jöns Petter efterträddes 1910 av sin son Gustaf Magnusson (1888-1918). Han hade lärt sig färga garn i Leverkusen och kom snart att komplettera spinneriet med ett färgeri. Han tog också kontakt med den spirande svenska hemslöjdsrörelsen och fick på så vis en riksomfattande kundkrets. Under den korta tid som Gustaf var verksam tredubblades produktionskapaciteten. Tyvärr gick han bort i spanska sjukan 1918, endast 30 år gammal. Hans änka Greta stod då som ensam ägare till en fabrik samtidigt som hon hade två små barn och ett tredje på väg. Greta lät anställa Gustafs svåger; Ivar Sjunnesson, att driva spinneriet i väntan på att barnen skulle växa upp. Klippan Yllefabrik gick nu in i en mer förvaltande fas.  

1947 var det dags för tredje generationen Magnusson att tillträda. Sven Magnusson (1919-1982) tog vid en ålder av 28 år över verksamheten. Han var Gustafs yngsta barn och inte ens född när hans far gick bort. Hans utbildning kom tidigt att inriktas på en framtid inom företaget och han studerade till textilingenjör i Norrköping som vid den tiden var centrum för ylletillverkning i Sverige. Tiderna var goda och under Svens 35 år kom kapaciteten i spinneriet att 20-dubblas. Omfattande rationaliseringar och moderniseringar genomfördes  och bland annat uppfördes ett helt nytt spinneri några kilometer utanför centrala Klippan. Kvar på Järnvägsgatan blev färgeriet och viss efterbehandling. Vid Svens bortgång 1982 ansågs Kippan Yllefabrik vara Skandinaviens modernaste spinneri. Det var dessutom det fjärde största ullspinneriet i Sverige och antalet anställda uppgick till drygt 90 stycken. Verksamheten bestod i att spinna, färga och leverera ullgarner i stor skala, såväl till industri som privatpersoner. 

1980-talet blev en turbulent tid. Svens son, Gösta Magnusson (1947), fick hantera minskad efterfrågan och ökad konkurrens från utlandet. Företaget tvingades till drastiska åtgärder med upprepade nedskärningar. Vid årtiondets slut var Klippan Yllefabrik ett av få spinnerier som fanns kvar i Sverige och antalet anställda hade minskat till 30 personer. Vändpunkten kom 1992 då Gösta fick kontakt med ett spinneri och väveri i Lettland, vars specialitet var ullplädar. I Klippan togs beslutet att helhjärtat satsa på denna produkt. Steget att skapa egna produkter av det material man behärskade bäst, det vill säga ull, kändes naturligt. Tidigare hade garnet lämnats till andra att skapa av.   Försäljningen av plädar växte stadigt och 1997 köptes företaget i Riga upp av Klippan Yllefabrik.

2003 trädde femte generationen, Pernilla Roos och Petter Magnusson, in i familjeföretaget som produktutvecklare respektive ekonomichef. Gösta stannade kvar som VD till 2012. Än idag är det Gösta som har ansvar för spårbarhet av materialet och med sin erfarenhet köper in ull i rätt kvalitet. Under Pernilla och Petters ledning har såväl sortiment som försäljning utvecklats kraftigt. Det har lett till en rejäl tillväxt, inte minst utanför Sveriges gränser.

Klippan Textil som koncern består idag av två rörelsedrivande företag, Klippan Yllefabrik AB med verksamhet i Sverige och Klippan-Saule med verksamhet i Lettland. I Klippan finns produktutveckling, distribution och marknadsföring. Vid enheten i Lettland sker all produktion.

Snabb fakta om Klippan Yllefabrik 

 • Grundades 1879 i skånska Klippan, där företaget än idag har huvudkontor, lager och fabriksbutik. 
 • Drivs idag av fjärde och femte generationen. 
 • Allt från inköp av råvara till färdig slutprodukt sker i egen regi, vilket ger full spårbarhet. 
 • Vi använder alltid naturmaterial och väljer ekologiska alternativ i största möjliga mån.
 • Plädarna tillverkas från början till slut i vår egen fabrik i Riga, Lettland.
 • Ca 600 000 plädar tillverkas årligen, vilket motsvarar ull från 300 000 får. 
 • 50 % av försäljningen är export. Vi säljer till ett 30-tal olika länder och till alla kontinenter med undantag av Afrika. 
 • Våra produkter säljs hos mer än 600 återförsäljare runt om i Sverige samt via vår egen webbshop. 
 • I Klippan finns fabriksbutik med såväl ordinarie sortiment som outlet. 
 • Utöver plädar och filtar tillverkas även hemtextil som kuddfodral, förkläden, handdukar med mera. 
 • På Klippan Yllefabrik jobbar vi ständigt med att utveckla vårt produktsortiment under den gemensamma nämnaren unik design och god kvalitet.