Wanja Djanaieff

Wanja Djanaieff tillhör en av förgrundsgestalterna inom svensk textilformgivning. Hennes meritlista är lång och hon har bland annat varit professor på Konstfack, handledare för Statens Industriverk och chef för NK Designgrupp. 1972 fick hon prestigeuppdraget att ta fram kläder till den svenska OS-truppen. Wanjas formgivning utmärks av en tydlighet i såväl färg- som formspråk. Ett stort intresse för människor och deras seder och bruk har följt hennes motivvärld genom åren.

Wanja Djanaieffs kollektion