William Morris

William Morris (1834-1896) var en konstnär, filosof och politisk teoretiker. Han var också en av de mest inflytelserika formgivarna inom Arts & Crafts rörelsen. William Morris gjorde några av de mest spännande textilierna för sin tid.